ESPAI

El centre de serveis Edat 3 d'Olot, disposa de tots els espais necessaris per fer que les persones grans se sentin com a casa, o millor dit, que es facin la residència casa seva. El canvi de la llar pròpia a la residència no és senzill, tot i que en molts casos és necessari si volem que la persona visqui amb qualitat i es puguin atendre els aspectes bàsics de la vida diària. Tots som conscients que quan es deixa el domicili, es deixen records, comoditat, intimitat, relacions socials,... per això, a la nostra residència adeqüem tots els espais per fer possible que això no suposi un problema. A més de tots aquests àmbits de vida diària, també disposem de diferents espais a on els professionals hi desenvolupen les seves tasques, amb el compliment estricte de la normativa i adaptat a les necessitats tecnològiques i de confort que a dia d'avui es poden tenir.