Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

En compliment del Capítol II de la llei  34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de CENTRE ACTIU, S.L. (Centre de serveis per a la gent gran Edat 3, Olot), d’ara en endavant també el Prestador, domiciliada a C/ ESTIRES Nº 31, 17800, OLOT, GIRONA, amb CIF B17422429, telèfon de contacto: 972267268, i email: residenciaedat3@edat3.cat.

CENTRE ACTIU, S.L., com responsable del present LLoc Web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’ índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

A efectes del que preveu la LOPD, CENTRE ACTIU, S.L.  li informa que les dades que voluntàriament ens faciliti seran incorporades a un fitxer titularitat nostre, declarat a l’ Agència de Protecció de Dades, la finalitat del qual és la de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries en relació amb els associats; tenim implementades totes les mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, establertes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre.

 

El firmant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

 

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els productes i serveis de CENTRE ACTIU, S.L., en particular, per a que CENTRE ACTIU, S.L. pugui:

  1. respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’ Usuari;
  2. ii) realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’ Usuari;

iii) proporcionar accés a l’ Usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé

  1. iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies de CENTRE ACTIU, S.L. pel present avís legal ressenyades.

El Prestador li informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades i de conformitat amb l’article 6 de la LOPD, l’ Usuari atorga el consentiment inequívoc a CENTRE ACTIU, S.L. per a procedir al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats mencionades.

 

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis de CENTRE ACTIU, S.L..


D’ acord amb el que estableix la LOPD li informem que podrà exercitar els seus drets d’ Accés, Rectificació, Oposició i Cancel·lació dirigint una carta a CENTRE ACTIU, S.L. (Centre de serveis per a la gent gran Edat 3, Olot), domiciliada a domiciliada a C/ ESTIRES Nº 31, 17800, OLOT, GIRONA, o enviant un e-mail a residenciaedat3@edat3.cat, indicant com Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocopia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i como indica la llei.

 

CONFIDENCIALITAT i CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.  Així mateix. es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions de integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 

CENTRE ACTIU, S.L. no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’ afectat en virtut del Art. 6 LOPD. L’ entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol  fase del tractament i/o les entitats a les qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador,  segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc Web.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’ Usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de CENTRE ACTIU, S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

 

Per tant, a l’ utilitzar aquest formulari per contactar amb CENTRE ACTIU, S.L. (Centre de serveis per a la gent gran Edat 3, Olot), està autoritzant expressament la utilització de les seves dades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà (incloent correu electrònic), podent anul·lar aquesta autorització quan ho desitgi, dirigint-se a CENTRE ACTIU, S.L..

 

A través d’ aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de CENTRE ACTIU, S.L.. No obstant això, els representants de les persones majors, com titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge de la persona a qui representa; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

 

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’ usuari és l’ únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a CENTRE ACTIU, S.L., exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garantitzen i responen, en qualsevol cas, de l’ exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a informar de qualsevol canvi. L’ usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

 

CENTRE ACTIU, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, inclús, limitar o no permetre l’ accés a la informació.

 

CENTRE ACTIU, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les que es pugui accedir pels "links" o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat de CENTRE ACTIU, S.L..

 

La presencia de "links" o enllaços en les pàgines Web del centre tenen la finalitat només informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines Web, el disseny gràfic i codis són titularitat de CENTRE ACTIU, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altre activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni tot ni citant les fonts, excepte demanant autorització prèvia i el consentiment per escrit al centre.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

CENTRE ACTIU, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques del centre. En aquests supòsits, s’anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la posada en pràctica.

 

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, CENTRE ACTIU, S.L. no realitza pràctiques d’ SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’ Usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis de la Pàgina Web, l’ Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre CENTRE ACTIU, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de GIRONA.