Com treballem

MISSIÓ

Atendre les necessitats de les persones grans i de les seves famílies, donant respostes a les necessitats que sorgeixen en el procés d'envelliment, adaptant el serveis a les característiques de les persones i donant suport a les famílies en aquest procés.

 

VISIÓ

Proximitat amb la gent gran del territori, millora continuada de la qualitat d'atenció i dels serveis, sempre amb la professionalitat i dedicació que ens porta a abordar nous reptes i oferir respostes als canvis socials constants.

 

VALORS

Confiança, integritat, proximitat i creixement.