CENTRE DE DIA

És un servei d'acolliment diürn i d'assistència a les activitats de la vida diària per a les persones grans i amb dependència. Vol afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social.

Ofereix acolliment i convivència, atenció personal a les activitats de la vida diària, readaptació funcional i social, hàbits d'autonomia, dinamització sociocultural, manteniment de les funcions físiques i cognitives, fisioteràpia, atenció psicològica, suport familiar, higiene personal, seguiment i prevenció de les alteracions de la salut.

També s'ofereixen els serveis opcionals de perruqueria, podologia, transport, acompanyament a visites mèdiques, sortides i activitats extraordinàries.