RESIDÈNCIA ASSISTIDA

És un servei substitutori de la llar per a les persones grans i amb dependència, que vol donar assistència integral a les activitats de la vida diària. La residència vol que els usuaris es trobin com a casa seva, en un ambient familiar i adaptat a les seves necessitats, d'assistència i d'acolliment, que en conjunt signifiqui una bona qualitat de vida.

Ofereix allotjament, manutenció, acolliment i convivència, atenció personal en les activitats de la vida diària, hàbits d'autonomia, dinamització sociocultural, manteniment de les funcions físiques i cognitives, suport social, fisioteràpia, atenció psicològica, suport familiar, higiene personal, assistència sanitària, bugaderia.

També s'ofereixen serveis opcionals de perruqueria, podologia, transport, acompanyament a visites mèdiques, sortides i activitats extraordinàries.